VP Racing Fuels TORQ DX Diesel

Dette er en special udviklet diesel til højtydende motorer.

Den giver mere effekt på grund af en bedre og renere forbrænding, giver mere køling og afgiver mindre sort røg.

TORQ DX Diesel 5gl/19,38 ltr
985 kr
 • Cetane 85 Sulfur
 • Flash Point 63,3°C
 • Gravity 0.785

VP Racing Fuels SV-05

Denne benzin er udviklet til mere højtydende motorer.

Denne racefuel der kan bruges både på 2 og 4 takts motorer, men man skal være opmærksom på det højere oktantal passer bedst og giver de bedste resultater på højkomprimeret motorer.

SV-05 5 gl/19,5 ltr
1400 kr
 • Ron 106
 • Mon 98
 • Gravity 0.7435

VP Racing Fuels C16

Denne fuel er brugt primært i højtydende turbo og kompressorlade motorer, samt nitro blandinger.

C16 19,38 ltr
1450 kr
 • Motor Octane 117
 • Research Octane 120+
 • Gravity 0,735

VP Racing Fuels X85(E85)

Dette er VP´s version af E85.

Det er den fuel med 85% ethanol indhold.

Denne specielle fuel er baseret til højtydende motorer.

Distillation

 • 10% evap @ 164.3°F/ 73.5°C
 • 50% evap @ 171.1°F/77.28°C
 • 90% evap @ 172.7°F78.17°C
 • E.P. @ 185.1°F/85.06°C
X85 5gl/19,38ltr
825 kr
 • Ron 108
 • Mon 95,2
 • Gravity 0,78

VP Racing Fuels M1 Methanol

M1 Racing Methanol har en minimumsrenhed på 99,95 %

Med M1 kører motorerne køligere og er mindre udsat for korrosion.

Anbefales til alle methanol-lovlige racing applikationer.

VP bruger kun forede tromler, som forhindrer rust, korrosion og metalaflejringer, der kan forurene brændstoftilførselssystemer.

M1 5gl/19,38ltr
740 kr
 • MON >120
 • RON 102
 • Gravity 0.795