Hvad Er Oktan

Vi møder gennem salget af VP Racing Fuel mange mennesker og dermed mange meninger og vendinger der alle har
forbindelse til brugen af- og forskellen på Racing Fuel og konventionel benzin.

  • Benzin med højt oktantal brænder langsommere.
  • Hvorfor skal jeg ofre penge på VP Racing Fuel? Det er ikke nødvendigt til “min” motor.
  • Jeg skal bruge den højeste oktan muligt for at kunne få det absolut mest mulige ud af min motors timing.
  • Jeg henter selv min benzin i Tyskland … De har 100 oktan som standerbenzin.

 

Desværre! Kan man sige, er mange af de spørgsmål og meninger vi hører ikke altid rigtige. Rent faktisk giver disse ofte kun mening når vi taler om brugen af almindelig standerbenzin hvor oktan 99 er “Premium” og oktan 95 er den variant som hovedparten af forbrugerne benytter. I racerverden hvor brugen af højoktan benzin har sin berettigelse,
er det klart for enhver motortuner at det ikke udelukkende er benzinens oktantal der bør ligge til grund for valget af den korrekte benzin.
Det er dog imidlertid vigtigt at understrege, at man ikke helt kan se bort fra oktan. Vil vi i det følgende forsøge at illustrere hvad oktan egentlig er og hvordan det måles.

 

Målemetode

I dag måler man stadig oktan efter en gammelmetode. Man benytter en motor med kun 1 cylinder, der mest af alle minder om en motor fra Ford T.

Denne motor type kaldes en “knock motor” og betjenes af professionelle ingeniører i et laboratorie under nøje kontrollerede forhold. Man foretager if. fastsættelse af oktantal 2 slagt test.

  • RON (research octane number)
  • MON (motor octane number).

Ved test resulterer RON testen altid i en højere værdi end MON testen.

 

Anti knock index

Beregner vi gennemsnittet af RON og MON kommer vi frem til et resultat kaldet AKI (Anti knock Index) – AKI beskriver
som oftest (RON+MON) /2, hvilket resulterer i et gennemsnit af de to værdier. Denne værdi anvendes til at fastsætte
oktantallet for standerbenzin såvel som Racing Fuel.

 

Oktantal (oplyst)

Vælger vi en hvilken som helst stander benzin i Europa vil oktantallet som oplyses af producenten på tankstanderen
altid være RON nummer, altså den højest målte værdi på den pågældende brændstof og ikke AKI.

Hos VP Racing Fuel arbejder man også med RON tallet som værende det oktantal der er oplyst på produkterne, dog vil man i
databladene for de forskellige produkter kunne se værdierne for både RON og MON. Årsagen til dette valg er, som nævnt, at man i det øvrige Europa arbejder med netop RON som den visuelle oktan værdi af benzin. Man vil møde konkurrende fabrikater af Racing Fuel der opererer med alle 3 værdier visuelt på deres produkter. Dog er disse produkter ofte blyholdige og derfor ikke lovlige at benytte i Europa. Den del af de konkurrende produkter
der er blyfri er ofte ikke godkendte af FIA, ClK og FIM idet deres MON værdier i langt de fleste tilfælde overstiger normen i de gældende reglementer.

 

RON vs. MON

Som forbruger hører man ofte, at MON er langt vigtigere end RON, ud fra den betragtning at fastsættelsen af MON
foretages ved et højere omdrejningstal samt en højere temperatur end RON testen. Denne påstand er på sin vis
korrekt, men det er samtidig vigtigt at huske på at disse laboratorietests foretages under en række kunstige forhold
som ikke kan sidestilles med de forhold en racermotor eller en tunet gademotor udsættes for i virkeligheden. Forsøg viser tillige at mange racemotorer rent faktisk udviser et bedre forhold mellem antallet af hk og RON. Så en vigtig ting at huske på er, at det ikke kun er oktantallet der er vigtig idet det ikke nødvendigvis altid er det brændstof med
det højeste oktantal som er det korrekte valg for netop “din motor”.

 

Tryk vs. Sug

Tager vi et kig på hverdagens biler på eks. striben eller til drift , er det nok her vi finder det største udvalg af forskellige
motortyper. Lige fra den trykladede japaner med 4 eller 6 cylindre til den store amerikanske V8. Alle, uden undtagelse
benytter de angiveligt en eller anden form for additiver i deres brændstof for at øge oktantallet. Men det er netop her vi hos
VP Racing Fuel appellerer til folk om, lige at stoppe op og tænke over begrebet oktan … Vi siger som vi gør idet den benzinvariant der er det rigtige valg til en amerikansk V8 med store forbrændingskamre og uden trykladning absolut ikke
behøver at være det korrekte valg til en motor med 4 eller 6 cylindre og turbo.

Faktum er at en sugemotor med store forbrændingskamre og høje omdrejninger har brug for en hurtigt brændende benzin med et højoktantal. Denne motortype har behov for den høje oktan for at forhindre en ukontrolleret
forbrænding (detonation). Dernæst en benzin med et relativt højt indhold af oxygen for en renere, men vigtigst af alt en hurtigere forbrænding pga. de store forbrændingskamre.

 

Hurtig- eller langsom forbrænding

Hvornår er en benzin er er hurtigbrændende eller det modsatte – er en god tommelfingerregel er, at jo tættere en
benzins densitet (massefylde) er på 0.700 kg/L des hurtigere vil den forbrænde. Vi opfordrer dog til at tage kontakt
VP Racing Fuel forhandleren for yderligere rådgivning if. valg af produkt.
En anden problematik omkring indkøring/mapping af en motor er, at folk ofte bliver overraskede over, at en hurtigt forbrændende benzin som oftest ikke behøver fortænding i samme grad som en langsommere brændende variant.
Et eksempel kan være når en motor skal mappes til Racing Fuel og man tidligere har benyttet konventionel benzin.
Her vælger mange at bruge deres tidligere data if. dysser, tænding og benzin/luft.
Dette giver imidlertid absolut ingen mening idet VP Racing Fuel er iltet og derfor behøver følgende:

Mere brændstof 

Ca. samme antal procent som benzinens indhold af ilt

(Eks. VPR5 med 3.5% ilt vil
behøve ca. 3.5 % mere brændstof end ved tidligere dymotests).

Tidligere tænding

Dog har vi i nogle tilfælde erfaret at en reducering af tændingen med op til et par grader har vist sig at have en positiv effekt på motorens performance, hvilket giver mening da det, når man arbejder
med iltberiget Racing Fuel, ofte sker at tændingen stilles for højt. Fakta er, at når timingen pludselig er for
tidlig vil stemplerne være forbi deres optimale position og motoren vil derfor ikke fungerer korrekt. På den
baggrund kan det give mening at reducere tændingen og på den måde opnå den ønskede performance.
Husk altid! når du skifter fra stander benzin til VP Racing Fuel at give din motor mere brændstof. Et for magert mix kan
have fatale følger for din motor.

Åbningstider

Mandag 08:00 – 16.30
Tirsdag 08:00 – 16.30
Onsdag 08:00 – 16.30
Torsdag 08:00 – 16.30
Fredag 08:00 – 16.30
Butikken Ring og aftal tid